fbpx

Köpvillkor

Detta gäller när du handlar hos Elfvinge

Introduktion

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan https://elfvinge.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Castlebay Group AB, org. nr 559107-1088, Sågargatan 6B, 753 17 Uppsala (hädanefter ”Elfvinge”, ”Castlebay Group AB” eller ”vi”). Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

 

Bekräftelse

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din mailadress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

 

Betalning

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Castlebay Group AB hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer. Mer information om Stripe och deras tjänster finner du hos Stripe.

Betalning med kort

Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vi tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

 

Priser

Alla priser som visas på Elfvinges webbplats, https://elfvinge.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Elfvinge inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Elfvinge inte förutse deras storlek. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

 

Beställningar

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. Elfvinge förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Elfvinge att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.Kunden har rätt att returnera en vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta Elfvinge för att få en adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av kunden. Om en vara skadas under transport till kunden ska Elfvinge kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

 

Garanti

Garantivillkor gäller ett år från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av garantin kontaktar du Elfvinge, antingen genom kontaktformuläret på hemsidan eller via e-post . I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande eller brev. Returförsändelsen betalas av Elfvinge.

Om Elfvinge inte hittar någon av de defekter som finns beskrivna ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.

Observera att reparationer/byten kommer att debiteras i följande fall, även om de sker under garantiperioden.

  • Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller vårdslöshet
  • Fel eller skador orsakade av brand, vatten eller en naturkatastrof
  • Estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande
  • Om inköpsställe och inköpsdatum inte anges på garantin, eller om denna information har skrivits dit senare

Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges och inom den angivna tidsperioden.

 

Personlig information

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Elfvinge använder cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

 

Produktinformation

Elfvinge har rätt att justera priser, göra ändringar i produktsortimentet och relaterad information utan föregående meddelande. Syftet med de produktbilder och informationstexter som tillhandahålls av Elfvinge är att ge en så korrekt och verklighetstrogen bild som möjligt av produkterna. Vi strävar efter att allt innehåll som visas på denna webbplats ska vara korrekt, men likväl kan fel förekomma. Elfvinge kan inte garantera att alla produktbilder återspeglar produkternas verkliga utseende och därför ska alla produktbilder betraktas som illustrationer. Vänligen notera att produktbilderna kan variera beroende på datorns färginställningar.

 

Leveranser och avbeställningar

Elfvinge levererar sina produkter över hela världen. Leveranser i Sverige görs i samarbete med PostNord. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Elfvinges kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på vår webbsida som du hittar här, inom 14 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till Elfvinge åläggs kunden.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från Elfvinge antingen via email. Om en produkt inte längre säljs har Elfvinge rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Elfvinge kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

 

Kundklagomål

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till Elfvinges e-post eller via vårt kontaktformulär, som du hittar här. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till Elfvinge ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer Elfvinge att returnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

 

Ansvar

Elfvinges ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.elfvinge.se begränsad till det totala beloppet av din beställning. Elfvinge har inget ansvar för indirekta förluster.

 

Användargenererat innehåll

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Elfvinge tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

 

Äganderätt

Alla produkter förblir Elfvinges egendom tills full betalning är erlagd.

 

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Elfvinge förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Elfvinge självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

 

Uppsägning

Elfvinge förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Elfvinge misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

 

Klausulers giltighet

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

 

Innehavare av rättigheter

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.elfvinge.com som tillhör Elfvinge får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Elfvinge. All användning av https://elfvinge.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Elfvinge. Denna webbsida ägs exklusivt av Castlebay Group AB. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Elfvinge.

 

Ändringar

Elfvinge kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Elfvinge. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

 

Sidan uppdaterades 2019-08-05.